YENZA IMVELISO EPHAKAMILEYO
XOXA NGEXABISO LOKUGQIBELA

 

Ukuthwala ibhola encinci