YENZA IMVELISO EPHAKAMILEYO
XOXA NGEXABISO LOKUGQIBELA

 

Olunye udidi Ukunikela